Buhalterinės paslaugos

Buhalterinės paslaugos

Priklausomai nuo įmonės vykdomos veiklos srities, nuo jos dydžio jūs galėsite užsisakyti tiek kompleksinį įmonės buhalterinės apskaitos tvarkymą, tiek ir konkrečias paslaugas – ataskaitų rengimą, darbo užmokesčio skaičiavimą, įmonės parengimą mokestiniams patikrinimams ir taip toliau.

westved neapsiriboja tik buhalterio paskyrimu, mes padedame įmonėms:

 • organizuoti profesionalų buhalterinės ir mokestinės apskaitos tvarkymą;
 • sumažinti rizikas, susijusias su įstatymų pasikeitimais bei naujų operacijų atsiradimu versle;
 • sukurti lanksčią apskaitos ir atskaitomybės sistemą.
Visas buhalterinio aptarnavimo kompleksas

„Westved“ neapsiriboja vien buhalterio skyrimu, mes savo klientams siūlome lanksčią buhalterinės ir mokesčių apskaitos tvarkymo sistemą, pradedant dokumentų šablonų pasirinkimu, baigiant jų archyvavimu.

Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo apskaita

Patikėję darbo užmokesčio tvarkymą įmonei „westved“ jūs sutaupysite laiką, pinigus ir padidinsite verslo efektyvumą.

Buhalterinės apskaitos atkūrimas

Buhalterinės apskaitos atkūrimas siūlomas toms įmonėms, kurios tam tikrą laiką neturėjo buhalterio etato, prarado buhalterinę dokumentaciją, nekorektiškai tvarkė buhalterinę apskaitą.

Konsultacijos mokesčių ir UEV srityje

Mokesčių įstatymai yra tokie sudėtingi ir specifiniai, kad toli gražu ne visada pavyksta juos perprasti savarankiškai. Tai jums padės padaryti kvalifikuoti mokesčių srities teisininkai ir buhalteriai.

Visas buhalterinio aptarnavimo kompleksas

„Westved“ suteks jums paslaugų kompleksą, įskaitant visišką buhalterinį aptarnavimą:

 • apskaitos tvarkymas vadovaujantis buhalterinės apskaitos įstatymais;
 • PVM sąskaitų tvarkymas;
 • mokestinė apskaita ir atskaitomybė įmonėms;
 • mokesčių deklaracijų pildymas ir teikimas;
 • mėnesio, ketvirčio ir metinių finansinių ataskaitų rengimas;
 • pagrindinių materialinių aktyvų lėšų bei įrangos tvarkymas;
 • piniginių lėšų judėjimo sąskaitos;
 • atskirų projektų išlaidų analizė;
 • statistinių ataskaitų rengimas;
 • kontaktavimas su mokesčių institucijomis ir pagalbos teikimas mokestinių patikrinimų metu;
 • debetinio įsiskolinimo kontrolė;
 • rekomendacijos dėl dokumentų tvarkymo sistemos kūrimo;
 • patarimai dėl apskaitos politikos kūrimo;

Darbo užmokesčio skaičiavimas, personalo apskaita

Darbo užmokesčio tvarkymas – viena iš būtinų darbdavio pareigų, nepriklausomai nuo organizacijos personalo skaičiaus ir jo veiklos srities.

Patikėję darbo užmokesčio tvarkymą įmonei „westved“ jūs sutaupysite laiką, pinigus ir padidinsite verslo efektyvumą.

Ką apima užsakomoji darbo užmokesčio skaičiavimo paslauga:

 • personalo apskaitos tvarkymas;
 • mokėjimų žiniaraščių tvarkymas;
 • pažymų apie užimtumą ir pajamas išdavimas;
 • darbuotojų pensinių įmokų ir pajamų mokesčio skaičiavimas;
 • metinių ataskaitų apie fizinių asmenų pajamas rengimas;
 • įmonės mokesčių deklaracijų rengimas ir teikimas.

Konsultacijos mokesčių ir UEV srityje

Su mokesčių teisės klausimais šiandien susiduria visi, kas verčiasi verslu. Be to, mokesčių įstatymai yra tokie sudėtingi ir specifiniai, kad toli gražu ne kiekvienam pavyksta juose orientuotis savarankiškai. Tai jums padės padaryti profesionalūs mokesčių srities teisininkai ir buhalteriai.

Jums gali prireikti mokesčių specialisto konsultacijos, jeigu:

 • reikia įvertinti sandorio mokestines pasekmes arba susigaudyti atliktų operacijų mokesčių apskaitoje;
 • reikia pasirinkti ūkinės veiklos schemą, kuri būtų palankiausia apmokestinimo atžvilgiu;
 • gautas mokesčių inspekcijos reikalavimas arba jūsų organizacijos darbuotojai yra kviečiami į apklausą, jeigu pas jus atėjo inspekcija daryti mokestinio patikrinimo, ir jūs norite įvertinti savo sandorio galimas rizikas;
 • jums kilo koks nors klausimas dėl mokesčių įstatymų taikymo.

Buhalterinės apskaitos atkūrimas

Buhalterinės apskaitos atkūrimas siūlomas įmonėms, kurios:

 • kurį laiką neturėjo buhalterio;
 • prarado buhalterinę dokumentaciją;
 • nekorektiškai tvarkė buhalterinę apskaitą;
 • turėjo iškreiptus buhalterinius duomenis.

Kontaktai

Susisiekite su mūsų komanda:

Kontaktai